Питання для самоперевірки

1. Дайте поняття стилю.

2. З якою метою використовують стилі ?

3. Які типи стилів Ви знаєте ? У чому їх відмінність ?

4. Де зберігаються стилі ?

5 Яким чином можна створити новий стиль ?

3.2.6 Засоби підготовки і представлення презентацій

Завдяки великому розповсюдженню мультимедійних комп’ютерів значно підвищилася зацікавленість до створення мультимедіа – додатків. Слово ,,мультимедіа” (мульти – багато, медіа – середовище, носій) означає сукупність середовищ чи носіїв, тобто сукупність різних способів подачі і збереження інформації (звука, графіки, анімації т.п.).

Мультимедіа – сучасна інформаційна технологія, яка забезпечує об’єднання графічних образів, відео, звука і других спеціальних ефектів за допомогою комп’ютерних засобів.

Для розробки мультимедійних додатків потрібен мультимедійний ПК на основі ОС Windows та відповідне програмне забезпечення. Розробкою і розповсюдженням стандартів і специфікацій на апаратне і програмне забеспеченя мультимедійних комп’ютерів займається підрозділ Software Publishers Association Ради Multimedia PC Marketing Council (MPC). Пристрої та програми, які марковані торговою маркою МРС, відповідають вимогам для роботи по мультимедійним технологіям.

Авторські засоби мультимедіа – це засоби, які мають зазделегіть підготовлені елементи для розробки інтерактивних мультимедіа програм. В основу різних класифікацій авторських засобів мультимедіа покладено авторську метафору – методологію, однак деякі авторські засоби мають рису декількох метафор. Саму повну їх класифікацію запропонував Джемі Сілгаром, по якій розрізняється 8 типів авторських засобів мультимедіа: мова сценаріїв; образотворче керування потоком даних; кадр; картка з мовою сценаріїв; тимчасова шкала; ієрархічні об’єкти; гіпермедіа – посилання; меркери.

Мова сценаріїв - це об’єктно - орієнтована мова програмування. У ній за допомогою спеціальних операторів визначається взаємодія елементів мультимедіа, розташування активних зон, кнопок і т.п. Однак редагуваня графічних зображень, відео і звуку у таких мовах відсутнє або дуже обмежене. До засобів, які базуються на мові сценаріїв, відносяться Ten Core Language (фірма Computer Teaching), Media View (фірма Microsoft).Образотворче керування потоком даних - основою цього засобу є палітра значків (IconPalette), що включає різні функції взаємодії елементів засобу і напрямну лінію (FlowLine) , яка показує зв’язки між значками. За допомогою значків забезпечується вивід на екран тексту, графічного зображення, їх переміщення, відтворення фільмів, звуків і т.п. Ці засоби мультимедіа достатньо дорогі, до них відносяться Authorware (фірма Macromedia), Icon Author ( фірма Aim Tech), TIЕ (фірма Global Information Systems).

Кадр – авторські засоби цього типу подібні до типу образотворчого керування потоком даних. У них також включається палітра значків, але зв’язки між ними можуть відображати складні алгоритми, які розгалуджуються. Ці засоби дуже швидкі, потребують автоматичної наладки, оскільки помилки візуально невловимі. До цих засобів належать Quest (фірма Allen Communication), CBT Express (фірма Aim Tech) і т.п.

Картка з мовою сценаріїв - дуже потужний мультимедійний засіб. Процес розробки картки нагадує процес роботи з книгою. Створюють сторінку за сторінкою, а потім використовують гіпертекстові можливості для навігації між сторінками і об’єктами в рамках сторінок. Авторські системи постачаються з великою кількістю шаблонів, прикладів і графічних елементів. Основним недоліком засобів цього типу є неможливість забезпечити точне керування синхронізацією і виконання паралельних процесів. До засобів типу картка відносяться Multimedia Tool Book (фірма Asymetrix), Power Point (фірма Microsoft).

Тимчасова шкала – засоби цього типу подібні за структурою інтерфейсу користувача до звукового редактора для багатоканального запису. Основними елементами є трупа (база даних об’єктів) і партитура (покадровий графік подій, які відбуваються з цими об’єктами). Кожна поява об’єкта із трупи в одному з каналів партитури називається спрайтом. Для керування спрайтами у залежністі від дій користувача використовується об’єктно - подійна мова сценаріїв. Авторські засоби на основі тимчасової шкали використовуються для розробки складних комерційних додатків і комп’ютерних ігор з інтенсивною мультиплікацією. До авторських засобів цього типу належать Director (фірма Macromedia), Power Media (фірма RAD Technologies).

Ієрархічні об’єкти – у цьому засобі використовується метафора об’єкта, як і в об’єктно-орієнтованому програмуванні. Є можливість створювати складні конструкції з розвинутим сюжетом. Використовуються в основному професійними розробниками. До засобів цього типу належать New Media Studio (фірма Sybase).

Гіпермедіа – посилання - авторські засоби, що ґрунтуються на гіпермедіа – посиланнях подібні до засобів типу кадр. З їх допомогою можна розробляти гіпертекстові додатки з елементами мультимедіа. До засобів цього типу належать Hyper-Method (фірма Prog Systems Al Lab), Formula Graphic (фірма Harrow Media).

Маркери – в авторських засобах цього типу використовуються спеціальні команди – теги, які забезпечують взаємодію та об’єднання елементів мультимедіа. Їх в основному використовують для підготовки діалогових довідкових матеріалів, сторінок для вузлів Internet. Прикладами засобів типу маркер є Hot Dog (фірма Sausage Software), Front Page (фірма Vermeer).


2301340752931076.html
2301428976624997.html
    PR.RU™