Література

 1. Бандурка С.А., Слинько С.В. Наркомания: уголовно-правовые средства борьбы: Учебное пособие. – Х.: РИФ «Арсис», ЛТД, 2001.
 2. Баулин Ю.В., Орлов П.И. Уголовная ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами. – К., 1998.
 3. Бєлоусов Ю.Л. Правова оцінка діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х. – 2002. – Вип. 18. – С. 488-491.
 4. Женунтій В., Дадерко Л. До питання повторності однорідних злочинів при незаконному наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Право України. – 1996. - № 12. – С. 76.
 5. Икрамова М.Т. Уголовная борьба с наркоманией. – Ташкент, 1982.
 6. Козаченко А.В. Еще раз о классификации наркотических и психотропных веществ // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1997. – Вип. 4. – С. 270-275.
 7. Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 1998. – Вип. 5. – С. 229-233.
 8. Козаченко А.В., Мирошниченко Н.А. Предмет наркотизма. – Николаев, 1999.
 9. Козаченко О.В. Кримінально-правові ознаки прекурсорів та одурманюючих речовин // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О. – 2001. – Вип. 12. – С. 310-314.
 10. Козаченко О.В. Вплив кількісних і якісних характеристик наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на кваліфікацію деяких злочинів, спрямованих проти народного здоров'я // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 2. – С. 113-116.
 11. Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Актуальны проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – О., 1997. – Вип. 5. – С. 229-233.
 12. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навч. посібник – К., 2002.
 13. Лановенко И.П., Светлов А.Я., Костенко А.Я. Наркотизм и преступность // НАН Украины, Институт государства и права им. В.М. Корецкого. – К.: Наукова думка, 1994.
 14. Мельник П., Лановенко І. Кримінально-правова концепція відповідальності за незаконний наркообіг // Науковий вісник Академії держакної податкової служби України. – 2000. – Вип.. 1. – С. 147-153.
 15. Мирошниченко Н.А. Преступления, связанные с наркотическими, психотропными веществами и прекурсорами: ответственность и квалификация. – О., 1997.
 16. Мирошниченко Н.А. Кваліфікація злочинів, пов’язаних із споживанням наркотичних засобів і психотропних речовин // Актуальні проблеми держави та права / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література – 2001. – Вип. 11. – С. 478-484.
 17. Мирошниченко Н.А., Музика А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – Киев-Одесса, 1988.
 18. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. – К.: Логос, 1998.
 19. Музика А.А. Загальна характеристика об’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - № 5. – С. 67.
 20. Музика А.А. Об’єкт злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - № 12. – С. 90.
 21. Музика А.А. Особливості об’єктивної сторони злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - № 9. – С. 50.
 22. Музика А.А. Про предмет злочинів, пов’язаних з наркоманією // Право України. – 1997. - № 3. – С. 62.
 23. Музика А.А. Кримінально-правові засоби боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 1997. – Вип. 7. – С. 221-250.
 24. Музика А.А. Суб’єкт незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 1998. – Вип. 9. – С. 245-250.
 25. Музика А.А. Удосконалення кримінального законодавства в галузі боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2000. – Вип. 11. – С. 390-397.
 26. Музика А.А. Шляхи вдосконалення законодавства у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 1 (11). – С. 68-73.
 27. Никифорчин И.А. О понятии наркотических средств // Проблемы соц. Законности / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Вип. 26. – 1992. – С. 88-91.
 28. Павленко Р. Основні форми й види незаконного нарковиробництва // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 4. – С. 86-89.
 29. Смитиенко В. Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. - К., 1989.
 30. Фесенко Є.В. Кримінально-правовий захист здоров'я населення: (Коментар законодавства та судової практики). – К.: Істина, 2001.
 31. Фесенко Є.В. Злочин, передбачений ст. 307 КК України, з точки зору правової доктрини та судової практики // Адвокат. – 2003. - № 4. С. 11-14.

2293951979821179.html
2294039455425127.html
    PR.RU™