Акушерство, гінекологія і біотехнологія розмноження тварин

Мета: ознайомитися з технологією утримання самок різних видів тварин їх годівлею і продуктивністю, організацією запуску, сухостою та родів; діагностикою клінічних і прихованих форм маститу.

Зібрати і навести у звіті дані про наявність необхідних інструментів і медикаментів для надання рододопомоги, лікування самок при акушерських та гінекологічних хворобах, маститі, стимуляції і корекції статевої функції.

Ознайомитися з роботою і обладнанням пункту штучного осіменіння (лабораторії з відтворення стада сільськогосподарських тварин), розпорядком дня технолога штучного осіменіння, методом зберіганням сперми, веденням документації з обліку осіменіння і родів та звітності з відтворення стада.

Оволодіти методикою визначення оптимального часу для введення сперми. Провести відтаювання, оцінку і введення сперми.

Проаналізувати показники відтворення стада сільськогосподарських тварин (велика рогата худоба, коні, вівці, свині). Привести показники виходу приплоду на 100 маток за два останніх роки. Визначити поширеність акушерських і гінекологічних хвороб.

Прийняти участь у проведенні акушерської і гінекологічної диспансеризації маточного поголів’я. При цьому, обов’язково, урахувати результати клінічного дослідження неплідних самок.

На основі проведення акушерської і гінекологічної диспансеризації визначити головні форми неплідності (аліментарна, кліматична, природжена, симптоматична, експлуатаційна, стареча, імунна, штучно набута і спрямована).

Оволодіти клінічними методами діагностики вагітності, акушерських і гінекологічних хвороб та хвороб молочної залози у самок сільськогосподарських і домашніх тварин; прийомами надання акушерської допомоги при патологічних родах; провести лікування хворих тварин і оцінку розвитку новонароджених.

Студент аналізує організацію природного осіменіння тварин у господарстві або у населеному пункті за місцем проходження практики, визначає заплідненість самок. Опановує методику андрологічної диспансеризації, приймає участь у проведенні діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів. Разом з ветеринарною службою господарства розробляє систему заходів профілактики акушерських і гінекологічних хвороб та неплідності.У кінці звіту, з даного розділу, студент оформляє таблицю, де приводить дані виконаної ним роботи (табл. 1).

Таблиця 1 – Робота виконана за період виробничої практики з дисципліни

„Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин”

№ п/п Назва проведених діагностичних, терапевтичних і профілактичних заходів Кількість тварин
1. Акушерська і гінекологічна диспансеризація корів і телиць
2. Діагностика вагітності
3. Дослідження на прихований мастит
4. Клінічне дослідження вим’я
5. Дослідження неплідних корів ректальним методом
6. Надання допомоги при патологічних родах
7. Визначення оптимального часу для введення сперми
8. Розморожування і введення сперми коровам
9. Лікування корів при діагнозах: – скручування матки; – затримання посліду; – родильний парез; – родовому і післяродовому залежуванні; – аборт; – субінволюція матки; – гострий ендометрит; – виворіт піхви і матки; – функціональні розлади яєчників; – клінічний мастит; – субклінічний мастит.
10. Введення коровам сухостійного відділення препаратів з метою попередження родових і післяродових хвороб
11. Введення коровам у перші години після виведення плода препаратів з метою попередження субінволюції і метриту
12. Стимуляція статевої функції
13. Оцінка новонароджених


2293787744973198.html
2293893528725537.html
    PR.RU™