КЛАСИФІКАТОР ЗВІЛЬНЕНЬ ВІД СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

Позиції та розділи Код
1. Звільнення від оподаткування акцизним збором відповідно до Декрету Кабінету Міністрів «Про акцизний збір»:
Товари, ввезені в Україну підприємствами — виробниками підакцизних товарів за наявності підтвердження податкової адміністрації, що це підприємство є виробником підакцизних товарів
Легкові автомобілі спеціального призначення для інвалідів за наявності довідки органів соціального забезпечення про оплату ними варто­сті таких автомобілів
Легкові автомобілі спеціального призначення (швидка допомога, міліція тощо) за встановленим Кабінетом Міністрів України переліком, які будуть використані за призначенням, за наявності відповідного документа
2. Звільнення від обкладення акцизнім збором відповідно до інших зако­нодавчих актів України:
Зразки алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ввезених в Україну з метою показу чи демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб та їх використання на території України не має комерційного характеру
Товари, які ввозяться в Україну у режимі тимчасового ввезення під зобов'язання про зворотнє вивезення
Товари, що були раніше вивезені з України, під зобов'язання про зворотнє ввезення
Конфісковане, спадкове, безгосподарне майно, коштовності та інші цінності, які перейшли за правом спадкування до держави
Товари, що повертаються в Україну на підставі рекламаційних актів або внаслідок розірвання контракту з технічних чи інших причин, за умови, якщо повернення бракованої продукції згідно з рекламаційни­ми актами здійснюється не пізніше встановленого терміну повернен­ня валютної виручки відповідно до чинного законодавства і передба­чено контрактом, а технічні або інші причини, внаслідок яких відбулося розірвання контракту, відповідним чином підтверджуються сторонами контракту або іншими відповідними органами
Інші законодавчі акти України
3. Звільнення від обкладання акцизним збором відповідно до міжнарод­них договорів та інших зобов 'язань України:
Товари і послуги, передбачені для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представ­ництв міжнародних організацій в Україні, для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій і членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу
Сировина, матеріали, устаткування та обладнання, які ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації країн СНД відповідно до Аш-хабатської угоди
Товари, звільнені відповідно до міжурядових угод, за умови подання відповідної довідки Національного агентства реконструкції та розвитку
Товари, звільнені відповідно до міжурядової угоди про створення УНТЦ
Товари, ввезені в рамках Угоди між Україною і CШA про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво
Товари та інші предмети, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між Україною та США щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдження зброї масового знищення
Товари, що ввозяться в Україну на виконання Угоди між урядом України та Комісією ЄС з метою реаліза­ції проекта технічної допомоги в рамках програми TACIS
Товари, що ввозяться в Україну на виконання програми технічної допомоги, що надається урядом Канади
Інші міжнародні та міжурядові угоди

Платники акцизного збору з товарів, імпортованих в Україну, перераховують його на депозитні рахунки митних органів. По­вернення надмірно або помилково нарахованих і сплачених сум акцизного сбору здійснюється митними органами у разі надання їм ВМД на ввезення товарів та розрахункових документів про їх сплату, якщо не минув річний строк зі дня внесення платежу до бюджету.Суми акцизного збору протягом трьох банківських днів з дати повного оформлення ВМД митні органи перераховують у дер­жавний бюджет за окремими платіжними дорученнями по кож­ному виду платежу згідно з установченим порядком з наступним розподілом й перерахуванням до місцевих бюджетів.

Оподатковуваний оборот по підакцизних товарах, які ввозять­ся фізичними особами для власного споживання, визначають на основі митної декларації з пред'явленням товарних чеків на ці товари, а в разі їх відсутності - виходячи з розміру індикатив­них цін або мінімальної митної вартості імпортних товарів, вста­новленої КМУ. Розрахунок проводиться з урахуванням пільг, які діють для фізичних осіб.

МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ (ПРИКЛАД)

Розрахунок податків З урахуван-ням акциз-ного збору Без ураху-вання акциз-ного збору
1 . Митна вартість товару, що включає витрати по доставці товару до кордону України 100 дол. США 100 дол. США
2. Митна вартість товару, перерахована у національну валюту України на дату подання ВМД митним органам 560 грн. 560 грн.
3. Сума мита відповідно до Єдиного мит­ного тарифу (15% митної вартості : п. 2*15%) 84 грн. 84 грн.
4. Митний збір (0,2 % митної вартості п. 2*0,2%) 112 грн 112 грн
5. Акцизний збір зпідакцизних товарів (ставка акцизного збору 40 % (п. 2 + п. 3 + п. 4) * 40 %) 258,05грн. -
6. ПДВ на імпорт за встановленою ставкою 20 %(п. 2 + п. 3 + п. 4 + п.5) * 20 % 1 80,63 грн. 129,02 грн.


2293117868392171.html
2293149689873132.html
    PR.RU™