Лекція № 25

Тема:Піни та аерозолі, порошки. Класифікація, стабілізація, піноутворювачі.

Мета:Вивчити грубодисперсні системи: піни, аерозолі, порошки. Навчитися проводити стабілізацію та коагуляцію цих дисперсних систем. Використовувати методи добування та руйнування цих систем.

Аерозолі - це системи, в яких дисперсне середовище рідина або газ, а дисперсна фаза - тверда речовина.

Вони стабілізуються тільки іонами іонізованого повітря. Пил - це аерозоль, він дуже вибухонебезпечний. Пил борошна, цукру, вугільний пил. їх вибухонебезпечність пов'язана із збільшенням хімічної реакції, зі збільшенням ступеню контакту реагуючих речовин - частинок пилу з повітрям. Треба добиватися руйнування аерозолю. Частинки заряджені, тому їх можна віддалити за допомогою вентиляторів, в яких встановлюються електромагніти з полюсом, протилежним зарядам частинки.

Основна властивість порошків - їх нестійкість, яка приводе до комковання. Одержують дисперсійним, конденсаційним способом та коагуляцією. Суспензії, емульсії застосовують у лакофарбовому виробництві, фармацевтичному виробництві, у будівництві, парфумерії. Піни - креми, начинки, зефір, торти, х/б вироби, пінопласти, піноскло, пінобетон, поролон. Аерозолі мають велике оборонне значення, санітарне, в с/г застосовують у боротьбі з морозами, шкідниками.

Аерозолями називають дисперсні системи, дисперсною фазою яких можуть бути тверді частинки або крапельки рідини, а дисперсним середовищем є газ (повітря).

Аерозолі класифікують за агрегатним станом дисперсної фази :

1) туман - аерозолі з рідкою дисперсною фазою

2) дим - аерозоль з твердими частинками

3) пил - аерозоль з твердою дисперсною фазою, розміри частинок, яких більше ніж у диму.

За оптичними властивостями аерозолі мало чим відрізняються від звичайних колоїдних розчинів, для них також характерно світлорозсіяння та вони не пропускають світло. Дуже низька в'язкість та мала густина газового дисперсійного середовища впливають на характер руху частинок в аерозолях, їх молекулярне - кінетичні властивості. Достатньо великі частинки аерозолей під дією ваги повинні б були осісти, однак завдяки конвекційним потокам повітря, вони можуть знаходитись у зваженому стані, тобто аерозолі мають седиментаційну стійкість.Аерозолі можуть бути утворені 2 методами:

1) конденсаційним (виникнення туману при охолодженні насиченого пару);

2) диспергаційним (тверді або рідкі речовини зменшують розміри механічним шляхом, а потім тверді частинки або рідкі крапельки розподіляються у газі).

Аерозолі мають велике практичне значення:

1) В сільському господарстві при боротьбі з шкідниками, захист від заморозків.

2) В медицині для введення ліків крізь дихальні шляхи у легені.

3) В промисловості проводять висушування у розпилюючи сушилках.

Порошки - це грубодисперсні системи, частинки яких мають більші розміри та їх можливо побачити (борошно, цукрова пудра, какао). Важливою характеристикою порошків є їх дисперсність, і тому є багато методів визначення розмірів частинок порошків. Характерною особливістю порошків є їх властивість переходити у псевдозріджений стан.

Пінами називають грубі висококонцентровані дисперсні системи, в яких дисперсна фаза - газ, а дисперсне середовище - рідина. Пузирі газу мають великі

розміри, форму багатогранників та відділені один від одного прошарками дисперсного середовища. Для одержання пін застосовують диспергаційні методи.

Стійку піну можна одержати тільки з використанням стабілізатора -піноутворювача. Стійкість піни залежить від природи піноутворювача, його концентрації та температури. Дуже важлива галузь використання пін - гасіння пожеж.

Чисті рідини не можуть утворювати стійку піну, наявність піни завжди доводить присутність в рідині інших речовин. Подібним піноутворювачем водневих пін відносяться: спирти, мила, білки. Такі речовини полегшують утворення піни, але не дбають про її стабільність, необхідно використовувати піноутворювачі - речовини з великомолекулярним ланцюгом. При підвищення температури стійкість піни зменшується.

Піни дуже поширені в харчовій промисловості, такі продукти як хліб, деякі кондитерські вироби мають структуру піни. Для підвищення стійкості харчових пін в них вводять стабілізатори - речовини, які підвищують в'язкість дисперсного середовища (агар, агароїд, крохмаль).

Практичне застосування

Суспензії, емульсії застосовують у лакофарбовому виробництві, у будівництві, парфумерії.

Піни - креми, начинки, зефір, торти, х/б вироби, пінопласти, піноскло, пінобетон, поролон.

Аерозолі мають велике оборонне значення, санітарне, в с/г застосовують у боротьбі з морозами, шкідниками.


2292181851316614.html
2292261665264608.html
    PR.RU™