МАТРИЦЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ В СУОП

Рівень виробництва Характер контролю Вид контролю Періодич- ність контролю Зміст контролю Виконавці
Рівень інженер­ного забезпечення Комплексна перевірка Періодичний Щоквартально Перевірка інженерного, організаційного, технічного забезпечення на відповідність нормативним вимогам Спеціалізовані комісії на чолі з головними спеціалістами і за участю керів­ників підрозділів, інженера охорони праці та інших осіб
Рівень організаційного забезпечення (середня ланка) Організаційно-технічна перевірка Оперативний Щомісячно Перевірка організаційно-технічного забезпечення на відповідність нормативним вимогам Комісії підрозділів на чолі із заступником керівника підрозділу за участю інженера охорони праці та інших осіб
Рівень виконання (робочі місця) Перевірка нормативних умов Поточний Щомісячно Перевірка умов праці та виробничих процесів на відповідність нормативним вимогам Організатори (керівники) виробництв, виконавці (самоконтроль)


3. Контроль повинен бути випереджаючим (чи запобіжним), тобто мати профілактичний характер. Система контролю має бути спрямована на запобігання порушенням, а не лише на їх констатацію. Це необхідно для того, щоб запобігти нещасному випадку, аварії, профзахворюванню. Виявляючи фактори ризику як передумови травм і аварій, ми тим самим знижуємо чи унемож­ливлюємо реалізацію потенційної небезпеки.

Прикладами запобіжного контролю є:

― діагностика технічного стану технологічного устаткування та механізмів, інвентаря, оснастки;

― перевірка наявності й стану засобів індивідуального захисту;

― первинний та періодичний медичний контроль працівників тощо.

4. Система контролю має бути пов’язана з економічним механізмом регулювання та мотивацією безпечної роботи. За результатами контролю й оцінки стану охорони праці повинно здійснюватися заохочення (за роботу без травм та аварій), а також покарання (за низький рівень охорони праці) посадових осіб, окремих порушників, виробничих колективів і підрозділів.

5. Контроль повинен бути ефективним. Даний принцип полягає в тому, що наглядові функції здійснюються не заради самого контролю, а для усунення виявлених недоліків з метою приведення умов праці на робочих місцях та ділянках до нормативних вимог, для зниження потенційного ризику, підвищення безпеки трудових і виробничих процесів. Однак при цьому слід враховувати, що ефективним може бути тільки такий контроль, який забезпечить необхідну й своєчасну оцінку стану та перспектив розвитку ситуації за мінімальних затрат часу і зусиль.

Принцип мінімуму причин означає, що істотний вплив на кінцевий результат виробничого процесу справляє лише невелика кількість факторів.

Принцип точки контролю — це контроль, який здійснюється в точці докладання зусилля та є найефективнішим.

Щодо охорони праці дані принципи можна інтерпретувати так:

― винуватцем більшості нещасних випадків, помилок та порушень регламентованих правил є невелика частина працівників;

― лише деякі операції і незначна кількість колективів регуляр­но створюють серйозні труднощі.

На вказаних моментах і має бути зосереджена увага керівників підрозділів та ділянок.

Наведені положення становлять основу стандарту СТП 195-145-91.


2291595447545601.html
2291641209126305.html
    PR.RU™